1 result for month: 07/2017


Wakacje, zdrowie i Ja

Refleksje dr n.med. Tadeusza Mazura, specjalisty rehabilitacji i neurologii Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zdrowie rozumiane jest jako zdolność oceny wyzwań, jakie stawia przed nami świat oraz własnych możliwości, które pozwalają im sprostać. Zdrowie jest bowiem ciągłym  poszukiwaniem  realnej  równowagi między nimi. Ocena wyzwań i własnych możliwości jest grą, która toczy się na wielu płaszczyznach: fizycznej, psychicznej i społecznej. To mecz Ja kontra reszta świata. Stawka jest bardzo wysoka. Gra toczy się o życie. Paradoksalnie, więcej wiemy o wyzwaniach  niż o nas samych. Często o nich ...