Cennik

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – CENNIK

Fundacja organizuje szkolenia i różne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, bezpłatne bądź odpłatne dla uczestników. Zgodnie ze statutem, jakiekolwiek dochody Fundacji Dantian są w całości przekazywane na realizację jej celów statutowych.

Opłaty za zajęcia typu edukacyjnego (warsztaty, treningi, itp. qigongu i taiji)

Typ zajęć

Oplata za uczestnictwo 1 osoby

Bezpłatne (zajęcia finansowane przez Fundację Dantian lub sponsorów, partnerów, itp.)

_________

Jednorazowe (1,5 godz.)

Normalna: 40 PLN (płatne na miejscu)

Rabatowa*: 35 PLN (płatne na miejscu)

Regularne 1 x (1, 5 godz./tydz.)

Normalna: 140 PLN/mies. (płatne z góry)

Rabatowa*: 120 PLN/mies. (płatne z góry )

Regularne 2 x (2 x 1,5 godz./tydz.)

Normalna: 240 PLN/mies. (płatne z góry)

Rabatowa*: 190 PLN/mies. (płatne z góry)

Regularne 3 x (3 x 1,5

godz./tydz.)

Normalna: 300 PLN/mies. (płatne z góry)

Rabatowa*: 250 PLN/mies. (płatne z góry)

Regularne 4 x (4 x 1,5

godz./tydz.)

Normalna: 340 PLN/mies. (płatne z góry

Rabatowa* 300 PLN/mies. (płatne z góry)

Karnet 10 wejść (ważny 3 miesiące od daty zakupu)

Normalna: 350 PLN

Rabatowa* 310 PLN

Karnet dla ćwiczących taiji, chcących uzupełnić swoją praktykę o Qigong lub jogę

(5 x 1,5 godz./mies. ważny 2 miesiące od daty zakupu)

100 PLN

Specjalne (całodzienne, wyjazdowe, pokazy, itp.)

W zależności od kosztów organizacyjnych

Kursy dyplomowe

W zależności od rodzaju kursu

Indywidualne (1 – 3 osób)

W zależności od umowy

 

 *Opłaty za zajęcia należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto: Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 08124062181111001058278535.*Opłata rabatowa przysługuje posiadaczom Karty Rabatowej Przyjaciela Fundacji Dantian, Seniorom(65+) oraz Studentom. Osoby o statusie Donator-duo mogą zapłacić za dwie osoby 150% nominalnej stawki za uczestnictwo 1 osoby.

Zajęcia płatne z góry powinny być opłacone do 10-go każdego miesiąca. Przy dokonywaniu opłat przelewem należy mieć do wglądu potwierdzenie dokonania przelewu (wersja papierowa lub elektroniczna)

W przypadku zawieszenia zajęć na okresy świąteczne lub z innych powodów, opłaty miesięczne zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Osoba, która nie jest w stanie opłacić pełnych opłat za płatne zajęcia/wydarzenia organizowane przez Fundację, może w całości lub częściowo być zwolniona z opłat. W takich przypadkach należy powiadomić wcześniej ustnie lub mailem organizatorów celem rejestracji i uzyskać ich akceptację.