Cele Fundacji

LOGO_FUNDACJA_DANTIAN
Fundacja Dantian została ustanowiona przez Jan Glińskiego aktem notarialnym z dnia 14 marca 2014 roku oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 15 maja 2014 roku (numer KRS: 0000507403).

Statut Fundacji Dantian określa w następujący sposób cele Fundacji:

„Celami Fundacji są:

  1. Promocja zdrowego trybu życia, wykorzystującego tradycyjne, głównie dalekowschodnie, systemy ćwiczeń ciała i umysłu, takie jak taiji quan (tai chi chuan), qigong (chi kung) czy japońskie sztuki walki.
  2. Realizowanie programów zapobiegających niepełnosprawności i przywracających sprawność psychofizyczną.
  3. Realizowanie programów zapobiegających pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz narażonych na wykluczenie społeczne (bezrobotni, w depresji, itp.).”

Fundacja Dantian może prowadzić działalność gospodarczą.

Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację jej celów statutowych.