RODO

W związku ze zmianą wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym rozbudowanego obowiązku informacyjnego (przepisy RODO), uprzejmie informujemy, że Fundacja DANTIAN jest administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Dane te są wykorzystywane do informowania Państwa o działalności Fundacji DANTIAN.

Jeżeli nie jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem tych informacji, to w każdej chwili możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy pisząc na adres: jan.glinski@fundacjadantian.com 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.