Grupa Średniozaawansowana

Cel kursu:

Kontynuacja nauki  długiej formy Yang Jia Lao Jia („Starego Stylu Szkoły Yang”) Taiji Quan  (http://www.youtube.com/watch?v=Ja2BKK_aOJk) dla osób, które opanowały wykonywanie całej długiej formy przynajmniej na poziomie „białym”.

Warunki uczestnictwa:

Wewnętrzna silna motywacja.
Deklaracja regularnej, indywidualnej pracy z samym sobą.

Ubiór: strój sportowy nie krępujący szerokich ruchów, wygodne obuwie na płaskiej podeszwie.

********************************************************************************************************

Witam wszystkich adeptów naszego stylu,

Począwszy od 5 października 2021 roku, w Liceum Marii Konopnickiej, przy ul. Madalińskiego 22, rozpoczynamy kolejny rok nauki.

W trakcie treningów 2021/2022, będziemy kontynuowali doskonalenie poszczególnych sekwencji długiej formy.

Zakończone  sukcesami wyjazdy naszej ekipy do Japonii w 2019, lokalnie w Polsce 2018 oraz już historyczne do Chin w 2017, jak i efekty dotychczasowych warsztatów oraz egzaminów, z pewnością motywują nas do dalszej pracy tak, aby dalej rozwijać się indywidualnie oraz – jeśli ktoś pragnie zmierzyć się z samym sobą i innymi w trakcie zawodów – godnie reprezentować nasze barwy kolejnych biennale taiji.

Chcę jednak podkreślić, że będziemy dalej prowadzili nasze treningi tak, aby wszyscy, którzy dotąd ćwiczyli w tej grupie, mogli dalej rozwijać swoje umiejętności bez względu na stopień obecnego zaawansowania i tempo, w jakim są w stanie przyswajać nowe umiejętności.

Inaczej mówiąc, będziemy dalej ćwiczyli razem w duchu taiji, a i w tym samym duchu organizowali wspólne imprezy, które pokazały, że łączy nas wiele!

Serdecznie zapraszam naszą starą gwardię!

Jan Gliński

************************************************************************************************************

MIEJSCE: XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Madalińskiego 22, Stary Mokotów

CZAS: wtorki, czwartki, od 5 października 2021, godz. 18.30 -20.00

OPŁATA: zgodnie z cennikiem http://www.fundacjadantian.com/cennik/

************************************************************************************************************

Link do filmiku z zajęć jakie prowadzi Fundacja: