Informacje ogólne

Akademia Dantian jest jednostką organizacyjną Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom zostaje poświadczone dyplomem lub certyfikatem.

W przypadku Yangjialaojia Taiji, istnieją cztery poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty, Niebieski oraz Czerwony. Dyplom potwierdzający uzyskanie określonego poziomu wydaje World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation z siedzibą na Tajwanie, która określa kryteria egzaminacyjne, skład komisji egzaminacyjnej, itp.

W przypadku różnych stylów qigongu, dyplom lub certyfikat wydaje Akademia Dantian chyba, że dany kurs jest organizowany wspólnie z zewnętrzną instytucją, co znajduje swoje odbicie w treści dyplomu / certyfikatu. W większości przypadków, podobnie jak dla Yangjialaojia Taiji, zachowane są trzy poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty oraz Niebieski.

Lista dotychczasowych absolwentów Yangjialaojia Taiji (*oznacza, że kontynuują naukę w ramach Akademii Dantian):

LP Imię i Nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 2000(FR) 2005 (TW) 2009(TW) 2017(CHINA)
2 George Indruszewski* 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
3 Marzena Rostkowska* 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
4 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 2015(PL) 2016(PL) 2018(PL)
5 Agnieszka Hakizimana 2013 2015(FR) 2016(PL)
6 Kaxia Elżbieta Kowalewska 2013 2015(PL)
7 Piotr Helt* 2013 2015(PL) 2016(PL)
8 Sławomir Kwiecień* 2013 2015(PL) 2016(PL)
9 Andrzej Piotrowski* 2013 2015(PL) 2016(PL)
10 Paweł Cyrynowski 2014 2015(PL) 2016(PL)
11 Alicja Cyrynowska 2014 2015(PL) 2016(PL)
12 Anna Norenberg* 2014 2015(PL) 2016(PL) 2018(PL)
13 Anna Lonc-Markowska* 2014 2015(PL) 2016(PL) 2018 (PL)
14 Tomasz Nowik 2014 2015(PL) 2016(PL)
15 Aleksandra Duda 2014 2015(PL) 2016(PL)
16 Iwona Podczaska* 2014 2016(PL)
17 Małgorzata Jędrasik 2014 2015(PL)
18 Elżbieta Popławska 2014 2015(PL)
19 Agnieszka Brzezańska* 2014 2015(FR) 2018 (PL)
20 Krzysztof Operacz 2014 2018 (PL)
21 Andrzej Wyród* 2015 2016(PL)
22 Robert Toczyski* 2015 2016(PL) 2018 (PL)
23 Bogusław Kajkowski* 2015 2016(PL) 2018 (PL)
24 Edyta Wypierowska* 2017 2018(PL)
25 Wojciech Krysztofiak* 2017 2019 (JP)
26 Dorota Ubysz* 2018 2020 (PL)

 

Forma z mieczem

 

LP

Imię nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 n/d 2012(BG) 2014(TW)
2 Marzena Rostkowska* 2011 n/d 2018(PL)
3 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 n/d 2017(CH)

 

Forma z szablą

 

LP

Imię nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 n/d 2012(BG) 2016(TW)
2 George Indruszewski* 2011 n/d 2018(PL)
3 Marzena Rostkowska* 2011 n/d 2018(PL)
4 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 n/d 2018(PL)
5 Bogusław Kajkowski* 2015 n/d 2018(PL)