Informacje ogólne

Akademia Dantian jest jednostką organizacyjną Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom (Biały, Żółty, Niebieski, Czerwony) poświadczone jest dyplomem lub certyfikatem World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation.

Informacja o indywidualnych szkoleniach znajduje się w zakładce Zajęcia.

Forma ręczna

LP

Imię nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 2000(FR) 2005(TW) 2009(TW) 2017(CH)
2 George Indruszewski* 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
3 Marzena Rostkowska* 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
4 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 2015(PL) 2016(PL) 2018(PL)
5 Agnieszka Hakizimana 2013 2015(PL) 2016(PL)
6 Kaxia Elżbieta Kowalewska 2013 2015(PL)
7 Piotr Helt* 2013 2015(PL) 2016(PL) 2019(PL)
8 Sławomir Kwiecień* 2013 2015(PL) 2016(PL)
9 Andrzej Piotrowski* 2013 2015(PL) 2016(PL)
10 Paweł Cyranowski  2014 2015(PL) 2016(PL)
11 Alicja Cyranowska 2014 2015(PL) 2016(PL)
12 Anna Norenberg* 2014 2015(PL) 2016(PL) 2018(PL)
13 Anna Lonc-Markowska* 2014 2015(PL) 2016(PL) 2018(PL)
14 Tomasz Nowik 2014 2015(PL) 2016(PL)
15 Aleksandra Duda* 2014 2015(PL) 2016(PL)
16 Iwona Podczaska* 2014 2016(PL)
17 Małgorzata Jędrasik 2014 2015(PL)
18 Elżbieta Popławska 2014 2018(PL)
19 Agnieszka Brzezańska* 2014 2015(PL) 2018(PL)
20 Krzysztof „KO” Operacz* 2014 2018(PL)
21 Andrzej Wyród* 2015 2016(PL) 2019 (PL)
22 Robert Toczyski* 2015 2016(PL) 2018(PL)
23 Bogusław Kajkowski* 2015 2016(PL) 2018(PL)
24 Edyta Wypierowska* 2017 2018(PL) 2019 (JP)

25 Wojciech Krzysztofiak                                                        2019 (JP)

Forma z mieczem

 

LP

Imię nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 n/d 2012(BG) 2014(TW)
2 Marzena Rostkowska* 2011 n/d 2018(PL)
3 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 n/d 2017(CH)

 

Forma z szablą

 

LP

Imię nazwisko Rok rozpoczęcia praktyki POZIOM
Biały Żółty Niebieski Czerwony
1 Jan Gliński* 1997 n/d 2012(BG) 2016(TW)
2 George Indruszewski* 2011 n/d 2018(PL)
3 Marzena Rostkowska* 2011 n/d 2018(PL)
4 Katarzyna Kieraś-Kędziak* 2013 n/d 2018(PL)
5 Bogusław Kajkowski* 2015 n/d 2018(PL)