Informacje ogólne

Akademia Dantian jest jednostką organizacyjną Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom (Biały, Żółty, Niebieski, Czerwony) poświadczone jest dyplomem lub certyfikatem World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation.

Informacja o indywidualnych szkoleniach znajduje się w zakładce Zajęcia.

Absolwenci z * (gwiazdką) kontynują naukę

Nr. Nazwisko, Imię Rok rozpoczęcia praktyki Rok uzyskania poziomu
Forma ręczna Miecz Szabla
Biały Żółty Niebieski Żółty Niebieski Żółty Niebieski
1 Gliński, Jan* 1997

2000

(FR)

2005

(TW)

2009

(TW)

2012

(BG)

2014

(TW)

2012

(TW)

2016

(TW)

2 Indruszewski, George * 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
3 Rostkowska, Marzena* 2011 2012(BG) 2013(TW) 2015(FR)
4 Kieraś-Kędziak Katarzyna* 2013 2015(PL) 2016(PL) 2017 (CHIN)
5 Hakizimana, Agnieszka* 2013 2015(FR) 2016(PL)
6 Kowalewska, Kaxia Elżbieta 2013 2015(PL)
7 Helt, Piotr* 2013 2015(PL) 2016(PL)
8 Kwiecień, Sławomir* 2013 2015(PL) 2016(PL)
9 Piotrowski, Andrzej* 2013 2015(PL) 2016(PL)
10 Cyrynowski, Paweł 2014 2015(PL) 2016(PL)
11 Cyrynowska, Alicja 2014 2015(PL) 2016(PL)
12 Norenberg, Anna* 2014 2015(PL) 2016(PL)
13 Lonc-Markowska, Anna* 2014 2015(PL) 2016(PL)
14 Nowik, Tomasz 2014 2015(PL) 2016(PL)
15 Duda, Aleksandra* 2014 2015(PL) 2016(PL)
16 Podczaska, Iwona* 2014 2016(PL)
17 Jędrasik, Małgorzata* 2014 2015(PL)
18 Popławska, Elżbieta 2014 2015(PL)
19 Brzezańska, Agnieszka 2014 2015(FR)
20 Wyród, Andrzej* 2015 2016(PL)
21 Toczyski, Robert* 2015 2016(PL)
22 Kajkowski, Bogusław* 2015 2016(PL)