Partnerzy Fundacji Dantian

Fundacja Dantian pozyskuje środki na swoją działalność głównie od darczyńców oraz z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w statucie Fundacji. Z kolei współpraca z partnerami pozwala Fundacji na efektywniejsze wykorzystanie tych środków i zwiększenie obszaru oddziaływania w realizacji celów statutowych. Fundacja nadała więc specjalny status  swoim Partnerom, zdefiniowanym jak następuje. 

Partnerzy Fundacji Dantian – osoby prawne, współpracujące z Fundacją Dantian w realizacji wspólnych przedsięwzięć, spójnych z celami statutowymi Fundacji: