Przyjaciele Fundacji Dantian

Jak każda organizacja tego typu, również Fundacja Dantian pozyskuje środki na swoją działalność głównie od darczyńców.  Fundacja nadała więc specjalny status donatorom, zdefiniowanym jak następuje.

Przyjaciele Fundacji Dantian – nieformalna społeczność osób fizycznych i prawnych, wspierających realizację celów Fundacji. Wsparcie może przyjąć dwie główne formy: finansową oraz w naturze (przede wszystkim wolontariat).

Każda osoba, fizyczna lub prawna, która wyrazi słownie lub pisemnie wolę dołączenia do Przyjaciół Fundacji Dantian, po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji, otrzymuje status Przyjaciela Fundacji Dantian oraz identyfikator potwierdzający ten status.

Klasyfikacja Przyjaciół Fundacji Dantian

Status Donacja roczna* Karta rabatowa
Donator (osoba fizyczna) 10 – 99 PLN NIE
100PLN i powyżej lub min. 10PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK
Donator-duo (dwie osoby fizyczne z jednego gospodarstwa domowego) 150PLN i powyżej lub min. 15PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK
Donator (osoba prawna) 300PLN i powyżej lub  min.100PLN oraz donacja w naturze uzgodniona z Zarządem Fundacji TAK
(na warunkach umowy)

*Donacja wpłacona od września danego roku jest liczona jako donacja do końca następnego roku.

Donacje należy wpłacać gotówką lub przelewem na konto : Bank PKO SA, Al. Jerozolimskie 65/79, nr konta 85124062181111001058278216.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, iż fundacje mogą starać się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego dopiero po dwóch latach nieprzerwanej działalności, Fundacja Dantian, założona w pierwszej połowie 2014r., nie kwalifikuje się obecnie do przyjmowania wpłat z 1% podatku dochodowego.