1 result for tag: masaż starosłowiański


TWARZĄ NA WSCHÓD – poczuj się zdrowo w swoim ciele – Marta Pawełek-Dukaczewska

U podstaw wielu chorób występują zastoje w naczyniach żylnych i limfatycznych narządów wewnętrznych i w przestrzeni około narządowej, a także zmiany położenia narządów. Mogą one powstać w wyniku wysiłku fizycznego, urazu, intoksykacji. W większości powodują one spastyczne napięcia narządów, a to najczęściej, prowadzi do zaburzeń procesów metabolicznych oraz wzajemnych powiązań narządów między sobą. Dalszą konsekwencją, jest obniżenie odporności - w ciele pojawiają się bakterie, grzyby, pasożyty, wirusy... Zlikwidowanie zastojów żylno-limfatycznych w narządach i przestrzeniach wokół nich, wyeliminowanie ...