1 result for tag: Wiktor Osiatyński


Żegnaj, Profesorze!

Jak już zapewne wiecie, odszedł Wiktor Osiatyński, mądry i dociekliwy człowiek, który całe swoje życie starał się „zrozumieć świat” i podzielić się szeroko tym zrozumieniem z innymi poprzez swoje publikacje czy programy radiowe. Zwykle nie odnosimy się do bieżących wydarzeń na naszym portalu, tym razem jednak robimy wyjątek. Ostatnio bowiem byliśmy z Nim w kontakcie na temat kolejnego wywiadu. Jego przewodnią osią miała być dyskusja o sposobach poradzenia sobie - osobistego i organizacyjnego – z nieprzewidywalnymi, silnie stresogennymi zmianami, które są cechą naszych czasów i których ilość i tempo ciągle ...