Post w karnawale

Dziś w Domu Lekarza Seniora w Warszawie na Wołoskiej było energetycznie, choć na początku pochmurnie. Po dokładnej rozgrzewce, zakończonej niełatwym ćwiczeniem rozprowadzającym energię we wszystkich kierunkach, przeszliśmy do subtelnej pracy (…)